Artikelen

Geenen, M.-J. (2021). De weg, aflevering 21. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 10(3), 50-51. lees artikel

Geenen, M.-J. & Faber, K. (2020). ‘Ik zit ook wel eens met tranen in mijn ogen – en dat mag’. In gesprek met twee uitvaartbegeleiders. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 9(3), 45-50. lees artikel

Faber, K. & Geenen, M.-J. (2020). ‘Aan de rand van het dorp’. In gesprek met een supervisieketen. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 9(2), 30-36. lees artikel

Geenen, M.-J. (2020). Reflectie is hot. De reflectieve professional in opleiding en praktijk. Sozio, 24(1), 34-37. Te koop via: https://www.sociaaldigitaal.nl/p/reflectie-is-hot/3402

Geenen, M.-J. & Ponjee, T. (2020) ‘Uit de verstaring komen geeft ruimte.’ In gesprek met Margriet Wentink. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 9(1), 30-35.. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2019). Reflecteren is een manier van zijn. Tijdschrift voor coaching, 14(4), 6-11. → lees artikel

Geenen, M.-J. & De Ronde, M. (2019). Begeleidingskundigen binnen het gedwongen kader. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 8(4), 30-35. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2019). Rijker supervisorschap door fenomenologisch onderzoek. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 8(3), 24-29.   → lees artikel

Geenen, M.-J. (2018). ‘Daar waar macht gebruikt wordt, is heel vaak onmacht in het spel’. In gesprek met begeleidingskundigen in de forensische psychiatrie. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 7(3), 34-39.  → lees artikel

Hanrath, J., & Geenen, M.-J. (2018). Bruikbaarheid van Menger’s werkalliantiemodel voor de justitiële jeugdinrichting. In J. Bosker, V. de Vogel & L. Bitter (Eds.), Professionele ankers. Liber Amoricum Anneke Menger. Utrecht: Lectoraat Werken in Justitieel Kader. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2017). Never lose hope. Tijdschrift voor Herstelrecht, 4, 3-7. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2017). A Tailored Approach for Incarcerated Boys: Q Study into the Needs of Incarcerated Boys in the Interaction with Group Workers in a Juvenile Correctional Institution. Residential Treatment For Children & Youth, 34(3-4), 227-243. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2017). Aandacht voor diversiteit in supervisie. Een zoektocht. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 6(4), 18-27. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2017). Een antropologische visie op organisaties. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 6(1), 46-49.  → lees artikel

Geenen, M.-J., Stolzenbach, F., Tedeschi, D., Roest, C. van der, Jansen, J., & Kolthoff, E. (2016). Weerbaarder door reflectie. Ervaringen in PI Vught. Proces, 95(6), 47-57. → lees artikel

Geenen, M.-J., Kolthoff, E., Halderen, R. C. van, & Jong, J. de (2016). Street-level bureaucrats in de justitiële jeugdinrichting? Hoe groepsleiders hun discretionaire ruimte benutten. Tijdschrift voor Criminologie, 58(4), 70-86. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2014). Een benadering op maat. Resultaten van een Q-studie naar behoeften in de omgang met groepsleiders bij jongens in een justitiële jeugdinrichting. Tijdschrift voor Criminologie, 56(3), 67-83. → lees artikel

Geenen, M.-J., & Schroen, C. (2012). Hij gelooft in mij. De kracht van positieve verwachtingen in de justitiële jeugdzorg. Sozio, 17, 28-33. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2012). Gimme hope. De rol van hoop in het werk van groepsleiders in een justitiële jeugdinrichting. Justitiële verkenningen, 4, 43-54. → lees artikel

Geenen, M.-J. (2010). Niet te strikt volgens de regels. TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 6, 19-21. → lees artikel

© Copyright - Marie-José Geenen | telefoon: 06 2060 4910 | email: contact@mariejosegeenen.nl