Bestaat uit 70 dialoogkaarten. Elke kaart heeft een afbeelding aan de ene zijde en aan de andere zijde een neutrale en een prikkelende vraag. Gaan over het ‘model van professionele identiteit’. Voor meer informatie over het model: Ruijters et al. (2015). Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet. + Ruijters et al. (2019). Mijn binnenste buiten. Werken aan je professionele identiteit. Deventer: Managament Impact

Te bestellen via reguliere kanalen.