Berger, M., Kleine K. (2013). Handreiking Reflecteren is leren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Beschrijft op een heldere wijze wat reflectie is, hoe te reflecteren (o.a. vormen van reflectie) en hoe reflectie als integraal onderdeel van een lerende organisatie vorm te geven.

Te downloaden via: https://www.nji.nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Handreiking-Reflecteren-is-leren-webversie.pdf