[voor professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming]

Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zijn er richtlijnen ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. jeugdhulp (zie: http://richtlijnenjeugdhulp.nl/).

Daarbij is ook filmmateriaal beschikbaar (geënsceneerde scenes) die uitnodigen om te reflecteren.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/voor-opleiders/films-en-aanvullend-educatief-materiaal/