[voor professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming]

Materiaal om aan de hand van een casus methodisch aan de slag te gaan met reflectie.

Er wordt gewerkt met het viervensters model: 1) wie zijn de mensen, 2) wat zijn de feiten, 3) hoe wegen we de situatie, 4) wat zijn de volgende stappen (zie: https://deviervensters.com/)

https://www.vanmontfoort.nl/product/methodische-leerbijeenkomsten/