Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2016). Reflectie: stilstaan is vooruitgaan.

Een leuk, handzaam, beknopt boekje over feedback en intervisie in de jeugdgezondheidszorg.

Te downloaden via: stilstaan is vooruitgaan.