Een veel gebruikt model voor reflectie is het spiraalmodel van Korthagen en Vasalos: Reflectiemodel (spiraalmodel) van Korthagen en Vasalos, 2002