Het reflectiemodel van Gibbs dateert al uit de jaren tachtig en helpt om in zes stappen terug te blikken op een ervaring en daar conclusies uit te trekken voor vervolgstappen: Reflectiemodel van Gibbs, 1988