Leestips -> rapporten


Handreiking Reflecteren is leren

Berger, M., Kleine K. (2013). Handreiking Reflecteren is leren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Beschrijft op een heldere wijze wat reflectie is, hoe te reflecteren (o.a. vormen van reflectie) en hoe reflectie als integraal onderdeel van een lerende organisatie vorm te geven.

Te downloaden via: https://www.nji.nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Handreiking-Reflecteren-is-leren-webversie.pdf

Reflectie: stilstaan is vooruitgaan

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (2016). Reflectie: stilstaan is vooruitgaan.

Een leuk, handzaam, beknopt boekje over feedback en intervisie in de jeugdgezondheidszorg.

Te downloaden via: stilstaan is vooruitgaan.