Doe tips -> methoden


Bramtool

[voor professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming]

Een tool dat kan helpen om verschil van inzicht tussen ouders en kinderen helder te krijgen en waarbij de professional uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om te reflecteren.

https://bramtool.nl/

Materiaal bij Richtlijnen jeugdhulp

[voor professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming]

Op initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) zijn er richtlijnen ontwikkeld en geïmplementeerd m.b.t. jeugdhulp (zie: http://richtlijnenjeugdhulp.nl/).

Daarbij is ook filmmateriaal beschikbaar (geënsceneerde scenes) die uitnodigen om te reflecteren.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/voor-opleiders/films-en-aanvullend-educatief-materiaal/

Methodische leerbijeenkomsten – Van Montfoort Advies

[voor professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming]

Materiaal om aan de hand van een casus methodisch aan de slag te gaan met reflectie.

Er wordt gewerkt met het viervensters model: 1) wie zijn de mensen, 2) wat zijn de feiten, 3) hoe wegen we de situatie, 4) wat zijn de volgende stappen (zie: https://deviervensters.com/)

https://www.vanmontfoort.nl/product/methodische-leerbijeenkomsten/