[voor professionals werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming]

Een tool dat kan helpen om verschil van inzicht tussen ouders en kinderen helder te krijgen en waarbij de professional uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om te reflecteren.

https://bramtool.nl/